Program zamene ako uređaj ne može da se uključi

Odnosi se na iPhone 6s i iPhone 6s Plus

iPhone 8 – Program zamene

Ne odnosi se na iPhone 8 Plus

iPhone 6s - Besplatni program zamene baterije

Ne odnosi se na iPhone 6s Plus

iPad Air - Program zamene

Samo za iPad Air treće generacije

Smart Battery Case - Program zamene

Smart Battery Case za iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR