Novo u ponudi - Brzi potrošački OTP kredit

Kupite omiljeni Apple proizvod uz brzi potrošački OTP kredit, bez odlaska u banku, bez administrativnih troškova i sa 0% kamate. Posetite iSTYLE maloprodajni objekat i samo uz ličnu kartu platite željeni proizvod na do 12 mesečnih rata.

Primer kalkulacije rate za brzi potrošački OTP kredit:

Brzi potrošački OTP kredit
Uslovi za kupca - korisnika potrošačkog kredita
0% kamate sa 0% administrativnog troška
NKS 0%, Administrativni trošak odobrenja potrošačkog kredita 0%
Kreditirani iznos
Min - 6.000 RSD
Max - 70.000 RSD
Starosna granica
Od 21. godine do 70 godina u momentu otplate potrošačkog kredita
Ročnost
6, 10, 12 meseci

Uslovi za klijente za brzi potrošački OTP kredit su sledeći:

NKS 0%, AT0%, iznos potrošačkog kredita 6.000 - 70.000 RSD

Ročnost 6, 10, 12 meseci

Starosna granica 21-70 godina

Dokumentacija za podnošenje zahteva

 1. Zahtev za potrošački kredit - popunjen, overen i potpisan od strane klijenta

 2. Fotokopija LK (očitana ukoliko je čipovana, ili fotokopija obe strane ukoliko se na njoj nalazi adresa)

Plaćanje do 36 rata sa OTP bankom

Plaćanje na rate uz pomoć OTP banke možete učiniti na tri načina:

 1. Plaćanje na maksimum 18 mesečnih rata bez kamate MASTERATA kreditnom karticom (Societe Generale i OTP banke) u iSTYLE maloprodajnim objektima

 2. Plaćanje na od 6 do 36 rata putem potrošačkog kredita na prodajnom mestu

 3. Plaćanje do 12 rata brzim potrošačkim OTP kreditom sa 0% kamate, samo uz ličnu kartu

Kalkulacija broja rata i obračunate kamate za potrošačke kredite:

6 rata - 0% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

9 rata - 2% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

12 rata - 5% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

18 rata - 7% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

24 rata - 8% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

36 rata - 9,5% NKS na godišnjem nivou, bez troškova obrade kredita

Opšte karakteristike:

Minimalni iznos kredita je 6.000 RSD, maksimalni iznos kredita je 350.000 RSD. Maksimalno kreditno opterećenje može biti do 50% neto primanja, uključujući i ratu kredita za koju klijent aplicira. Poslednja rata kredita mora biti otplaćena pre 70-og rođendana.

Primer kalkulacije rate za iznos kredita od 100.000 RSD*:

Rok otplate (meseci)
NKS na godišnjem nivou (%)
EKS na godišnjem nivou (%)
Naknada za trošak obrade kredita (%)
Rata kredita za klijenta (RSD) za iznos kredita od 100.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent vraća banci (RSD)
6
0
0
0
16.666,67
100.000,00
9
2
2,05
0
11.205,77
100.851,94
12
5
5,21
0
8.564,78
102.777,31
18
7
7,35
0
5.873,85
105.729,21
24
8
8,44
0
4.528,51
108.684,33
36
9,5
10,09
0
3.210,07
115.562,41

* datum obračuna reprezentativnog primera je 09.07.2020.

Procedura apliciranja za potrošački kredit:

U našem maloprodajnom objektu će biti izrađena kalkulacija rate za željeni iznos kredita, kao i broj meseci otplate. Ukoliko vam navedena ponuda odgovara, neophodno je da nam dostavite sledeću dokumentaciju:

Dokumentacija za podnošenje zahteva za zaposlenog

 1. Zahtev za kredit - popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica poslodavca i klijenta

 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja – overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica poslodavca i klijenta

 3. Administrativna zabrana – overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica poslodavca

 4. Fotokopija LK (očitana ukoliko je čipovana, ili fotokopija obe strane ukoliko se na njoj nalazi adresa)

Dokumentacija za podnošenje zahteva za penzionera

 1. Zahtev za kredit - popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica poslodavca i klijenta

 2. Penzioni ček za poslednju isplaćenu penziju (ukoliko se isplaćuje iz delova dostaviti oba dela PIO čeka)

 3. Overena fotokopija LK (očitana ukoliko je čipovana ili obe fotokopirane strane ukoliko se na njoj nalazi adresa)

Nakon podnete navedene dokumentacije u našem maloprodajnom objektu, čeka se odobrenje kredita od strane OTP banke.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da se obratite našim prodavcima u iSTYLE maloprodajnim objektima, koji će vam rado izaći u susret.