Zašto čišćenje?

Dugogodišnja praksa servisiranja Apple uređaja pokazala je da veliki broj kvarova i problem pregrevanja i otežanog rada bude prouzrokovani nagomilavanjem prašine u računaru.


  Pregrevanje

•  Zaprljanost ventilatora dovodi do velikih temperaturnih promena i čestog pregrevanja, a smanjena efikasnost hlađenja predstavlja opasnost za sve komponente računara. Kod laptopova je to naročit problem, pošto je većina komponenti integrisana na samoj matičnoj ploči.

•  Bez cirkulacije hladnog vazduha u hladnjaku dolazi do zadržavanja toplog vazduha u istom, a samim tim i podizanja temperature.


  Gašenje

•  Do gašenja dolazi ako se prekorači maksimalna dozvoljena temperatura procesora. U zavisnosti od temperature, interval gašenja može biti različit.

  Rešenje

Akcija ’’Sezonsko čišćenje’’ – od 18. marta do 18. aprila očistite svoj računar po ceni dijagnostike. U akciju je uključeno kompletno čišćenje unutrašnjosti računara, ventilatora, zamena termalne paste, kao i kompletna dijagnostika uređaja. Za više informacija o našim cenama dijagnostika zamolićemo Vas da kliknete na sledeći link.


  Čišćenje ventilatora

•  Nesmetan protok toplog vazduha iz unutrašnjosti računara.


  Zamena termalne paste

•  Nova termalna pasta se postavlja između procesora/grafičkog čipa i hladnjaka.

  Cena

Cena zavisi od Vašeg uređaja. Cena dijagnostike MacBook Air, MacBook Pro (do 2012.) i iMac (do 2012.) računara je 3.000 RSD. Cena dijagnostike za Mac Mini, MacBook Pro Retina (do 2015.) je 4.000 RSD. Cena dijagnostike MacBook, MacBook Pro (od 2015.) i iMac (od 2012.) računara je 5.000 RSD. Cena dijagnostike Mac Pro i iMac Pro računara je 12.000 RSD.

U navedenu cenu su uključene usluge kompletnog čišćenja unutrašnjosti računara, kulera, zamena termalne paste i dijagnostika.

MacBook Air
iMac (do 2012.)
MacBook Pro (do 2012.)

3.000 RSD

Mac mini
MacBook Pro Retina (do 2015.)

4.000 RSD

MacBook
iMac (od 2012.)
MacBook Pro (od 2015.)

5.000 RSD

Mac Pro
iMac Pro

12.000 RSD

  Dodatno

Otvaranjem računara, stvara se idealna prilika za upgrade, ukoliko se odlučite za tako nešto. iSTYLE Servis koristi isklučivo OWC diskove i memorije pošto je ta kompanija specijalizovana za Apple računare i njihovi diskovi imaju TRIM support na hardverskom nivou.

Benefit dodavanja SSD-a i RAM-a je ogroman, ne samo za Apple računare već i za bilo koji drugi računar. Solid state diskovi nemaju pokretne delove, pouzdaniji su od klasičnih diskova, ali samim tim i skuplji. Brži su minimum 20 puta od standardnih diskova i razlika u brzini, pokretanju sistema, radu u aplikacijama je drastična.

RAM se povećava ukoliko koristite programe koji zahtevaju više RAM-a. Svaki program koristi određenu količinu memorije i korisnici dodaju RAM ukoliko smatraju da nemaju dovoljno postojećeg odnosno, ukoliko koristite više zahtevnih programa istovremeno.

  Gde se nalazimo?