Apple proizvodi na rate
iSTYLE i Raiffeisen banka vam nude mogućnost kupovine omiljenog Apple proizvoda na do 24 rate bez kamate.
Jednostavno i brzo
Do 24 rate
Bez kamate
Kupovina na rate
Raiffeisen Web kredit
Željeni proizvod možete kupiti na do 12 rata bez kamate. Cena proizvoda je podeljena na željeni broj rata, a u zavisnosti od vrste proizvoda koji kupujete postoji mogućnost da ćete imati obavezu uplate učešća. Ovaj vid finansiranja je dinarski – nije vezan za stranu valutu.
Raiffeisen Web kredit
Kamatna stopa
0%
Iznos kredita
od 8.000 RSD do 400.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 RSD do 60.000 RSD (bez potvrde o zaposlenju)
Rok otplate
3 - 12 rata
Naknada za obradu zahteva
bez naknade
Učešće
0% opciono
Trošak prevremene otplate duga
0%
Obezbeđenje
bez obezbeđenja
Provizija za administriranje
0%
Primer
Iznos kredita
60.000 RSD
Rok otplate (u mesecima)
12
Učešće
0 RSD
NKS (godišnja, fiksna) snosi je iSTYLE
0,00%
Mesečna rata
5.000 RSD
EKS*
0%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate
0,00
Provizija za obradu zahteva
0,00
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 01.10.2022. godine.
Raiffeisen Web Mastercard 3 - 12 rata
Željeni proizvod možete kupiti na do 12 rata sa 0% kamate
Mastercard Web je jedinstven proizvod na nasem trzistu koji kombinuje omogucava dva principa otplate - Installment i Eevolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka ce po otplati treće rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koja su Vam već odobrena (do iznosa odobrenog kreditnog limita). Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.
Raiffeisen Web Mastercard 3 - 12 rata (Installment model otplate)
Kamatna stopa
0%
Iznos kreditnog limita
od 8.000 RSD do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
Rok otplate
3 - 12 rata
Naknada za obradu zahteva
bez naknade
Učešće
0% opciono
Trošak prevremene otplate duga
0
Obezbeđenje
bez obezbeđenja
Naknada za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice
0
Raiffeisen Mastercard Web 12 rate (Installment model otplate)
Iznos kupovine
55.990 RSD
Rok otplate (u mesecima)
12
Učešće
0 RSD
NKS (godišnja, fiksna)
0,00%
Mesečna rata
4.665,83 RSD
EKS*
0,00%
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 01.10.2022. godine.
Raiffeisen Mastercard Web 12 rate (Revolving model otplate)
Iznos kreditnog limit
94.000 RSD
NKS (godišnja, fiksna)
30,00%
Minimalna mesečna obaveza za plaćanje
5% od ukupnog duga
EKS*
35,85%
Ukupna kamata
35.014,16 RSD
Ukupne naknade i drugi troškovi
3.910 RSD1
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 01.10.2022. godine.
1 Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice (osnovne), 230 RSD * 20
Raiffeisen Web Mastercard 24 rate
Željeni proizvod možete kupiti na 24 rate sa 0% kamate
Mastercard Web je jedinstven proizvod na našem tržistu koji u sebi kombinuje karakteristike kredita i kartice. Podrazumeva dva principa otplate - Installment i Revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka ce po otplati treće rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koja su Vam već odobrena (do iznosa odobrenog kreditnog limita). Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.
Raiffeisen Mastercard Web Raiffeisen Mastercard Web 24 rate
Kamatna stopa u Installment modelu otplate
0% godišnja, fiksna
Iznos kredita
od 8.000 RSD do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
Ročnost
24 rate
Naknada za obradu zahteva
bez naknade
Učešće
0% opciono
Trošak prevremene otplate duga
bez troška prevremene otplate
Obezbeđenje
bez obezbedjenja
Naknada za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice
230 RSD
Raiffeisen Mastercard Web 24 rate (Installment model otplate)
Iznos kupovine
157.234 RSD
Rok otplate (u mesecima)
24
NKS (godišnja, fiksna)
0,00%
Mesečna rata
6.781,41 RSD1
EKS*
3,30%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak kamate
0,00
Naknada za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice
230 RSD mesečno
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 01.10.2022. godine.
1U mesečnu ratu je uključena mesečna naknada za administriranje iskorišćenog kreditnog limita u periodu do aktiviranja kartice.
Raiffeisen Mastercard Web 24 rate (Revolving model otplate)
Iznos kreditnog limita
158.000 RSD
NKS (godišnja, fiksna)
30,00%
Minimalna mesečna obaveza za plaćanje
5% od ukupnog duga
EKS*
34,77%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Ukupna kamata
58.498,18 RSD
Ukupne naknade i drugi troškovi
4.600 RSD2
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 01.10.2022. godine.
2 Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice (osnovne), 230 RSD * 20
Opšti uslovi za odobravanje
Državljanstvo
Korisnik mora biti državljanin Republike Srbije
Starost korisnika
Minimalna starost 22 godina u trenutku apliciranja. Korisnici Web Mastercard 68 godina u trenutku apliciranja, za Web kredite 65 godina u momentu otplate poslednje rate
Zaposlenje
Na neodređeno vreme. Minimalno 6 meseci radnog staža. Penzioneri mogu aplicirati ukoliko ispunjavaju uslove koji se tiču godina starosti.
Minimalna mesečna primanja
14.000 RSD
Napomena: Korisnici Web kartice ili Web kredita ne moraju biti komitenti Raiffeisen banke.