Osiguranje uređaja

Osiguranje uređaja je nova iSTYLE usluga u putem koje u slučaju oštećenja obezbeđujemo popravku ili zamenu osiguranog uređaja.

Šta je osigurano?

Osiguranje
Šteta usled isticanja ili curenja tečnosti (izuzev posredne štete usled padavina)
Lom uređaja usled pada
Šteta usled kratkog spoja (struja)
Šteta usled elektromagnetnih promena i previsokog napona
Provalna krađa i razbojništvo

Kako prijavljujem štetu?

  1. Šteta se prijavljuje blagovremenim pozivom na poseban telefonski broj +381 (0)11 42 51 177 ili prijavom na mejl adresu istyle.rs@allianz-assistance.at. Pod blagovremenim telefonskim pozivom smatra se poziv koji je upućen Korisničkom servisu odmah po nastupanju osiguranog slučaja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka ili saznanja za nastanak osiguranog slučaja.
  2. Provalnu krađu ili razbojništvo morate da prijavite nadležnim organima. Policijski izveštaj morate dati na uvid.
  3. Kad se dogodi oštećenje, klijent je dužan da koristi sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitio osigurani uređaj i sprečio dalju mogućnost povećanja ili smanjenja štete.

Cene

Premija osiguranja se plaća jednokratno na licu mesta prilikom kupovine uređaja.

Osiguranje
Cena uređaja
Premija osiguranja
12.200 – 79.300 RSD 8.527,80 RSD
79.301 – 115.900 RSD 9.747,80 RSD
115.901 – 146.400 RSD 10.967,80 RSD
146.401 - 280.600 RSD 11.724,20 RSD
Učešće u šteti
Cena uređaja
Učešće u šteti
12.200 – 79.300 RSD 18.300 RSD
79.301 – 115.900 RSD 30.500 RSD
115.901 – 146.400 RSD 36.600 RSD
146.401 - 280.600 RSD 58.560 RSD

Procedura

U slučaju nastanka osiguranog slučaja osigurani uređaj će biti popravljen ili zamenjen. Svi potrebni rezervni delovi, vreme rada i troškovi pokriveni su osiguranjem.

Tokom popravke osigurani uređaj će biti formatiran i vraćen na fabrička podešavanja, pa je potrebno da napravite sigurnosnu kopiju kao i da izbrišete sve lične i značajne podatke.

U slučaju zamene, osigurani uređaj će biti zamenjen zamenskim uređajem ili novim uređajem ukoliko zamenski uređaj nije dostupan.

Postoje li neka ograničenja?

Gornja granica (osigurani iznos) osiguranja jednaka je ceni uređaja.

Po nastanku svakog osiguranog slučaja, osiguranik je u obavezi da plati iznos predefinisanog učešća u šteti. Pored toga, suma osiguranja po uređaju iznosi:

  1. U periodu od prvih 6 meseci starosti uređaja, ograničena je na 100% osigurane vrednosti
  2. U periodu od početka 7. do isteka 12. meseca, ograničena je do 90% osigurane vrednosti

Kada osiguranje počinje i kada se završava?

Trajanje osiguranja počinje datumom kupovine osiguranog uređaja. Period osiguranja je 12 meseci i u toku ovog perioda moguće je prijaviti maksimalno dva odštetna zahteva.

Kontakt

Prijava štete: +381 (0)11 42 51 177

Email: istyle.rs@allianz-assistance.at

Dodatne informacije:

Molimo da pročitate i Uslove poslovanje iSTYLE Stores DOO.